Project

Strona główna Cennik Funkcje Prezentacja Project Kontakt

Project Online

Microsoft oferuje elastyczne rozwiązania online lub on-premises (instalowane na serwerach w siedzibie klienta) do zarządzania portfelem projektów (PPM) i na każdy dzień pracy.

Funkcje zarządzania projektem są wspierane przy użyciu aplikacji komputerowej Project, którą można nabyć jako:
• pojedyncza licencja programu Project Professional 2013 na stację roboczą
• pakiet Project Pro for Office 365 w ramach miesięcznych lub rocznych subskrypcji

Funkcje zarządzania pracą są częścią usługi SharePoint Online w Office 365 i SharePoint Server 2013. Zespoły mogą łatwo tworzyć, przypisywać i aktualizować zadania, dodawać oś czasu do ich stron i współpracować w niemal dowolnym miejscu na prawie każdym urządzeniu. Informacje o zadaniach mogą być otwierane w programie Project Professional i Project Pro for Office 365 aby realizować dodatkowe funkcje zarządzania projektem i złożone raporty. Zadania zespołu mogą być również importowane do rozwiązań PPM Microsoftu dla realizacji bardziej zaawansowanych scenariuszy.

Aby dowiedzieć się więcej na temat Project Online, zobacz wprowadzenie do Project Online Getting Started with Project Online.

noteUwagi:
Ponieważ Microsoft w sposób ciągły wprowadza elementy poprawiające i podnoszące funkcjonalność, poniższe informacje mogą być niekiedy nie aktualne. Najnowsze informacje dostępne są zawsze na stronach Technet Project Online Service Description

Oferty zarządzania projektami i zarządzania portfelem projektów dostępne są jako:

  • Microsoft Project Online with Project Pro for Office 365   Elastyczne rozwiązanie do zarządzania portfelem projektów (PPM) i pracy codziennej. Dostarczane jako usługa przez firmę Microsoft, umożliwia organizacjom szybko rozpocząć pracę, ustawiać priorytety inwestycji portfelowych projektów i dostarczyć zamierzoną wartość biznesową. Projekt Online umożliwia członkom zespołu pracę i współdziałanie na projektach z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. Serwis ten zawiera program Microsoft Project Pro for Office 365 dla osób, które potrzebują pełnych możliwości zarządzania projektami na komputerze i chcą uczestniczyć we współpracy on-line z dowolnego miejsca na niemal każdym urządzeniu.
  • Microsoft Project Online   Zawiera wszystkie funkcje programu Project Online with Project Pro for Office 365, ale nie obejmuje Project Pro for Office 365.
  • Microsoft Project Lite   Elastyczne rozwiązanie online skierowane do członków zespołu projektowego, umożliwia współpracę w projektach zarządzanych przy użyciu Project Online. Project Lite zapewnia część możliwości Project Online. Członkowie zespołu projektu mogą współpracować i zarządzać zadaniami i harmonogramami zadań za pomocą usługi Project Lite.
  • Microsoft Project Pro for Office 365   Microsoft Project Pro for Office 365 jest serwisem w trybie subskrypcji (miesiączna lub roczna), który natychmiast strumieniuje najbardziej aktualną wersję aplikacji Project na komputery z systemem Windows. Usługa łatwo instaluje aktualizacje, uproszczając zarządzanie IT. Każda licencja subskrypcji pozwala na maksymalnie pięć równoczesnych instalacji.
  • Microsoft Project Server 2013   Elastyczne rozwiązanie on-premises, instalowane na serwerach klienta, do zarządzania portfelem projektów (PPM) i pracy codziennej. Członkowie zespołu, uczestnicy projektu oraz osoby podejmujące decyzje biznesowe mogą pracować, ustawiać priorytety inwestycji portfela projektów i zarządzać realizacją zamierzonych korzyści biznesowych z dowolnego miejsca. Wymaga SharePoint Server 2013 który jest sprzedawany oddzielnie.
  • Microsoft Project Professional 2013   Daje ogromne możliwości i nowe sposoby, aby skutecznie zarządzać ważnymi projektami. Użyj efektywnych funkcji współpracy, aby szybko rozpocząć i realizować projekty, przy wykorzystaniu mocy pakietu Office 365 lub SharePoint do pracy z dowolnego miejsca. Komunikacja natychmiastowa może stać się bezproblemowa dzięki integracji z Lync 2013. Lync pozwoli zadzwonić lub wysłać wiadomości błyskawiczne do członków zespołu wprost z aplikacji Project oraz przeprowadzić wideokonferencje z klientem bądź partnerem projektu. Rozszerz funkcjonalności Project dzięki Apps for Office w celu zapewnienia specyficznych potrzeb biznesowych. W przeciwieństwie do Microsoft Project Pro for Office 365, Project Professional nie jest dostarczany w trybie abonamentu. Można go nabyć poprzez jednorazowy zakup licencji i pozwala na instalację aplikacji na jednym komputerze.
noteUwagi:
Jeśli posiadasz subskrypcje Project Online i SharePoint Online, możesz dodać Project Web App do witryny SharePoint Online. Dowiedz się więcej na temat konfigurowania Project Web App na istniejącej witrynie SharePoint Online setting up Project Web App on an existing SharePoint Online site

Subskrypcje Project Online i Project Lite zapewniają prawa dostępu do serwera projektów Project Server zainstalowanego na własnym serwerze, usługi te mogą być również wykorzystywane w hybrydowym środowisku. Użytkownicy licencji Project Lite posiadają prawa dostępu do tego samego zestawu funkcji w programie Project Server on-premises, jakie są związane z subskrypcją Project Lite.

Poniższe tabele porówują dostępne funkcje Project w ramach rozwiązań on-premises instalowanych na serwerach klienta i planów online.

  • Zobacz Porównanie dostępnych funkcji całej oferty Portfolio Project Management aby porównać możliwości funkcji Project Server do Project Online.
  • Zobacz Funkcje Zarządzania Projektami aby porównać aplikację kliencką Project Professional instalowaną na komputerze do możliwości Project Pro for Office 365.
Porównanie dostępnych funkcji całej oferty Portfolio Project Management

Cecha:

Project Server 2010 with Project Professional 2010

Project Server 2013 with Project Professional 2013

Project Online with Project Pro for Office 365

Project Lite

Active Directory integration

Tak

Tak

Tak

Nie

Service reliability

Niedostępne

Niedostępne

Tak

Tak

Office 365 Trust Center

Niedostępne

Niedostępne

Tak

Tak

Administration, Deployment, and Extensibility

Tak

Tak

Tak

Tak

Service updates

Niedostępne

Niedostępne

Tak

Tak

Getting Started

Nie

Tak

Tak

Nie

Click-to-Run

Nie

Nie

Tak

Tak

Project On Demand

Nie

Nie

Tak

Tak

Demand Management

Tak

Tak

Tak

Nie

Portfolio Analytics & Selection

Tak

Tak

Tak

Nie

Resource Management

Tak

Tak

Tak

Nie

Schedule Management

Tak

Tak

Tak

Nie

Financial Management

Tak

Tak

Tak

Nie

Time and Task Management

Tak

Tak

Tak

Tak

Collaboration

Tak

Tak

Tak

Tak

Issues and Risk Management

Tak

Tak

Tak

Tak

Reporting and Business Intelligence

Tak

Tak

Tak

Nie

Program Management

Tak

Tak

Tak

Nie

Project and Portfolio Management Partner Ecosystem

Tak

Tak

Tak

Tak

Microsoft Project Online i Microsoft Project Server 2013 zawierają Project Web App, które są elastycznym rozwiązaniem do zarządzania portfelem projektów (PPM) i pracy codziennej w trybie online przez Internet lub on-premises na serwerach klienta.

Active Directory integration

Integracja z Active Directory. Zarządzanie poświadczeniami użytkownika i uprawnieniami z centralnej lokalizacji AD.

Service reliability

Niezawodność usługi. Microsoft gwarantuje ciągłość działania usługi na poziomie 99,9% SLA.

Office 365 Trust Center

Zaufane centrum Office 365. Twoje dane należą do Ciebie. Microsoft zabezpiecza je i chroni Twoją prywatność.

Administration, Deployment, and Extensibility

Administracja, wdrażania i rozszerzania. Podczas weryfikacji rozwiązań PPM, zespoły oceniają produkty z punktu widzenia biznesu i przez pryzmat środowiska IT. Aby odnieść sukces, rozwiązania PPM muszą być efektywne w obu kategoriach i zapewniać, że funkcjonalność spełni wymagania biznesowe organizacji i pozwoli na interakcję z kluczowymi aplikacjami przedsiębiorstwa. Dowiedz się więcej o tym, co nowego w Project Server 2013 what’s new for IT pros in Project Server 2013.

Service updates

Aktualizacje serwisów. Microsoft ragularnie aktualizuje usługi Office 365 o nowe funkcje i możliwości.

Getting Started

Pierwsze kroki. Project umożliwia Twojej organizacji szybkie rozpoczęcie pracy z projektami, ustawianie priorytetów inwestycji portfelowych projektu i ułatwia osiągać wyniki zgodne z zamierzoną wartość biznesową. Dowiedz się więcej o rozpoczęciu pracy z Project Online getting started with Project Online.

Click-to-Run

Click-to-Run to łatwa instalacja przez Internet, sieci wewnętrzne lub lokalny systemów plików w najbardziej aktualnej wersji aplikacji Project. Dowiedz się więcej o Click-to-Run Click-to-Run.

Project On Demand

Projekt na żądanie. Kiedy jesteś poza firmą, np. w podróży, Microsoft Office 365 może w trybie natychmiastowym przesyłać najbardziej aktualną wersję aplikacji Project do różnych komputerów.

Demand Management

Pozwala organizacji uzyskać dostęp do projektów, działań operacyjnych i pracy codziennej. Ujednolica i usprawnienia inicjację projektów przy jednoczesnej poprawie procesu podejmowania decyzji i odpowiedniej kontroli podejmowanych inicjatyw w zakresie zarządzania dla całego cyklu życia projektu.

Portfolio Analytics and Selection

Analiza portfela projektów. Skuteczne identyfikowanie, wybieranie i dostarczanie portfeli projektów, które będą najlepiej dostosowane do firmowej strategii biznesowej i pozwolą zmaksymalizować zwrot z inwestycji. Najlepsze praktyki selekcji technik, połączone z optymalizacją wartości i wykorzystania zasobów. Możesz nie tylko rekomendować które projekty realizować, ale również prognozować i określać kiedy projekty mogą być zrealizowane.

Resource Management

Zarządzanie zasobami. Do realizacji strategii biznesowej organizacji bardzo ważnym jest właściwe zarządzanie i optymalne wykorzystanie zasobów. Dostarcz wyniki z bieżącego zatrudnienia oraz plan na przyszłość w zakresie zarządzania nadwyżką i deficytem zasobów w całym horyzoncie planowania. Dowiedz się więcej o zarządzaniu zasobami projektu w aplikacji Project Web App adding a resource to Project Web App.

Schedule Management

Zarządzanie harmonogramem. Harmonogram przedstawia zadania i elementy które należy wykonać, aby dostarczyć projekt na czas. Zapewnia zespołom mapę do wykonania oraz strukturę dla postępu śledzenia i zarządzania zmianą.

Financial Management

Zarządzanie budżetem. Zastosuj procesy zarządzania finansowego w celu poprawy szacowania kosztów i korzyści. Efektywnie śledź wydajność kosztową, aby upewnić się, że każdy projekt jest dostarczany w ramach budżetu, a portfel projektów realizuje prognozowane korzyści.

Time and Task Management

Zarządzanie czasem i zadaniami. Użyj wspólnego i scentralizowanego podejścia do raportowania czasu i zarządzania zadaniami. Posiadaj informacje o pracy i czasie wolnym od robót dla zarządzania płacami, fakturowaniem, a także w innych celach biznesowych. Skutecznie komunikuj status projektu lub pracy na co dzień oraz doraźne potrzeby, aby ocenić wykorzystanie w szczytach i dołkach lub postęp zadań do przewidywania efektu w kontekście planowanych nakładów, kosztów i ram czasowych. Dowiedz się więcej na temat śledzenia czasu i postępu zadań tracking time and task progress.

Collaboration

Współpraca. W tradycyjnym zarządzaniu projektami, skupiano się zawsze na harmonogramach, budżetach projektów, pracach, zakresie i jakości rezultatów. Jednak podstawą jest współpraca zespołowa, która wspiera i prowadzi do ogólnego sukcesu projektu oraz efektywnego wykonania. Współpraca zespołowa ewoluowała od nieformalnych technik do uznanej dyscypliny, która pomaga organizacjom efektywniej znaleźć i dzielić się informacjami. Natomiast narzędzia, które wspierają współpracę, ewoluowały od początkowej koncepcji wspólnego serwera plików do wyrafinowanych rozwiązań, takich jak Microsoft SharePoint. Dowiedz się więcej o listach zadań SharePoint w Project Web App SharePoint task lists in Project Web App.

Issues and Risk Management

Zarządzanie ryzykiem i problemami. Zapobieganie, identyfikacja i zmniejszanie potencjalnych zagrożeń biznesu lub problemów związanych z projektem. Realizacja projektu może być znacznie zaburzona, jeśli organizacja nie przyjmie najlepszych praktyk zarządzania ryzykiem, procesami i problemami które pozwalają na bieżąco oceniać sytuację, utrzymać kontrolę i przewidywać.

Reporting and Business Intelligence

Sprawozdawczość i logika biznesowa. Z ogromnej ilości danych, znajdujących się w różnych systemach, jednym z największych wyzwań współczesnych organizacji, jest ich gromadzenie, sortowanie, rozumienie i podejmowanie decyzji dotyczących danych projektu. Konwencjonalne raportowanie oferuje narzędzia i metody zbierania, zestawiania, wyświetlania i przekazywania danych. Business Intelligence (BI) przenosi te koncepcje na wyższy poziom, zapewniając przejrzystość i wspierając decyzje organizacji dla proaktywnego zarządzania pracą. Dowiedz się więcej na temat korzystania z programu Excel 2013 do tworzenia nowych raportów Project Web App Excel 2013 to create a new Project Web App report.

Program Management

Zarządzanie programem. Każdy projekt w programie ma własny zestaw celów, które w połączeniu ze sobą, dostarczają informacje o prognozowanych korzyściach z całości. Możesz czerpać korzyści z wglądu i kontroli w technikach bazowych, które zapewnią inicjacje projektu i definicję struktury zanim przejdziesz na poziom podprojektów.

Project and Portfolio Management Partner Ecosystem

Rozwiązanie PPM Microsoft jest wspierane przez setki partnerów Microsoft, którzy zdobyli kompetencję PPM, przeszły serię odpowiedniej certyfikacji i wykonali wiele wdrożeń w ponad 80 krajach na całym świecie. Gdy potrzebna jest pomoc w ocenie, przewidywaniu, wdrożeniu, szkoleniu i jesteś gotowy do współpracy z profesjonalną organizacją - skontaktuj się z eOpen.

 

Cecha:

Project Professional 2010

Project Professional 2013

Project Pro for Office 365

Microsoft Fluent user interface, the Ribbon

Tak

Tak

Tak

Contextual right-click menus

Tak

Tak

Tak

Online help

Tak

Tak

Tak

Zoom controls

Tak

Tak

Tak

Backstage™

Tak

Tak

Tak

Project templates

Tak

Tak

Tak

Identity management plus SkyDrive

Nie

Tak

Tak

Start experience

Nie

Tak

Tak

Custom fields

Tak

Tak

Tak

Enhanced copy/paste across Microsoft Office applications

Tak

Tak

Tak

Automatic scheduling

Tak

Tak

Tak

User-controlled/Manual scheduling

Tak

Tak

Tak

Top down summary tasks

Tak

Tak

Tak

Placeholder text in Project Fields

Tak

Tak

Tak

Active/Inactive Tasks

Tak

Tak

Tak

Multiple level undo

Tak

Tak

Tak

Budget planning

Tak

Tak

Tak

Manage non-working time

Tak

Tak

Tak

Gantt chart, calendar, and task sheet views

Tak

Tak

Tak

Network diagram view

Tak

Tak

Tak

Deadlines

Tak

Tak

Tak

Formulas and graphical indicators

Tak

Tak

Tak

Group and sort Project data

Tak

Tak

Tak

Filtering

Tak

Tak

Tak

Auto-complete

Tak

Tak

Tak

Add columns

Tak

Tak

Tak

Text wrap

Tak

Tak

Tak

Change highlighting

Tak

Tak

Tak

Formulas and graphical indicators

Tak

Tak

Tak

Baseline rollup

Tak

Tak

Tak

Master projects on SharePoint

Nie

Tak

Tak

Cross-project Critical Path

Tak

Tak

Tak

Calendar date extended to 2149

Nie

Tak

Tak

Work, Generic, and Material Resources

Tak

Tak

Tak

Cost resources

Tak

Tak

Tak

Team resources

Tak

Tak

Tak

Team Planner

Tak

Tak

Tak

Resource sheet and usage views

Tak

Tak

Tak

Resource leveling

Tak

Tak

Tak

Resource substitution

Tak

Tak

Tak

Timeline View

Tak

Tak

Tak

Reports

Tak

Tak

Tak

Compare project versions

Tak

Tak

Tak

Task inspector

Tak

Tak

Tak

Update progress

Tak

Tak

Tak

Task Path

Nie

Tak

Tak

PDF/XPS output

Tak

Tak

Tak

Presence with Lync

Nie

Tak

Tak

Create a Project site

Nie

Tak

Tak

Task List Sync to SharePoint

Tak

Tak

Tak

Publish Projects to Project Server/Project Online

Nie

Tak

Tak

Save a file to SharePoint

Tak

Tak

Tak

Click-to-Run

Nie

Nie

Tak

Project On Demand

Nie

Nie

Tak

Office Store

Nie

Tak

Tak


Microsoft Project Professional 2013 i Project Pro for Office 365 pomagają w planowaniu projektów i pozwalają współpracować z innymi. Możesz być zorganizowany i utrzymywać swoje projekty na właściwej drodze z najlepszego systemu zarządzania projektami, który stworzony jest do efektywnej wymiany informacji z innymi aplikacjami firmy Microsoft i usługami w chmurze.

Microsoft Fluent user interface, the ribbon

Płynny interfejs użytkownika i wstążka aplikacji. Podnieś wydajność z wstążkami, zakładkami i kartami aby szybko znaleźć i wykorzystać możliwości oraz kontrolować Project. Dowiedz się więcej o wstążkach Microsoft Learn more about the Ribbon.

Contextual right-click menus

Menu kontekstowe pod prawym przyciskiem myszy. Kliknij prawym przyciskiem myszy na dowolny element w widoku projektu (np. tytuł kolumny), aby uzyskać natychmiastowy dostęp do tego, co można zrobić z tą pozycją.

Online help

Pomoc online. Pomoc aplikacji Project jest dostępna pod jednym kliknięciem, za pomocą Office.com lub bezpośrednio w przewodniku "Rozpoczynanie pracy z wersją 2013 programu Project". Zobacz filmy o Projekt 2013 Watch these videos to make the switch to Project 2013.

Zoom controls

Kontrola powiększania. Użyj kontroli zoomu na pasku stanu, aby szybko zmienić perspektywę czasu harmonogramów projektów.

Backstage™

Kliknij menu Plik, aby korzystać z funkcji, takich jak drukowanie, udostępnianie lub zapisanie jako nowy projekt.

Project templates

Szablony projektów. Możesz zaoszczędzić wiele czasu tworząc projekt przy użyciu przykładowych szablonów lub korzystając z minionych projektów jako wzorca. Dowiedz się więcej na temat tworzenia nowego projektu z innego projektu lub szablonu creating a new project from another project or template.

Identity management plus SkyDrive

Zarządzanie tożsamością oraz SkyDrive. SkyDrive.com jest bezpłatnym miejscem online do przechowywania plików. Możesz dostać się do niego, gdy jesteś online. Integracja SkyDrive.com jest dostępna dla klientów Project Pro for Office 365 i Project Professional 2013. Użytkownicy posiadający biznesową subskrypcję Office 365 typu Enterprise z Project Online mają dodatkowo dostęp do SkyDrive Pro, biblioteki dokumentów SharePoint Online, która jest dostępna w każdej chwili kiedy użytkownicy są online.

Start experience

Zamiast rozpoczynać od pustego pliku, Project 2013 zawiera kompleksowe centrum startu dla Twoich projektów. Możesz użyć szablonów lub wbudowanego przewodnika aby rozpocząć projekt w czterech prostych krokach.

Custom fields

Pola niestandardowe. Oprócz pól, które są zawarte w Project, można również dodać i dostosować własne pola które spełnią wymagania Twojej organizacji.

Enhanced copy and paste across Microsoft Office applications

Ulepszone kopiowanie i wklejanie we wszystkich aplikacjach Microsoft Office. Współpraca w generowaniu harmonogramów poprzez kopiowanie i wklejanie szczegów terminarza między aplikacjami pakietu Microsoft Office. Dowiedz się więcej na temat kopiowania i wklejania z aplikacji Word do Project copying and pasting from Word into Project.

Automatic scheduling

Automatyczne planowanie. Wskazuje zadania i sposób do automatycznego zaplanowania za pomocą silnika Project Scheduling Engine. Dowiedz się jak Project planuje zadania how Project schedules tasks.

User-controlled/Manual scheduling

Sterowane przez użytkownika ręczne planowanie. Wskazuje zadania i sposób na ich ręczne zaplanowanie. Dowiedz się jak Project planuje zadania how Project schedules tasks.

Top down summary tasks

Zestawienie zadań top-down. Tworzenie przydziału zasobu na podsumowaniu zadań. Dowiedz się więcej na temat planowania odgórnego top-down planning.

Placeholder text in Project Fields

Tekst zastępczy w polach projektu. Jeśli typ pola danych nie pasuje do tego co chcesz wprowadzić, zastępczo istnieje możliwość dodania tekstu do pola. Dowiedz się więcej na temat planowania odgórnego top-down planning.

Active/Inactive Tasks

Aktywne / nieaktywne zadania. Zdezaktywowane zadanie pozostaje w planie projektu, ale nie wpływa to na dostępność zasobów, harmonogram projektu jak też działania pozostałych zadań zaplanowanych. Dowiedz się więcej o deaktywacji zadań inactivating a task.

Multiple level undo

Wielopoziomowe cofanie. Przeprowadź analizę co-jeśli i w pełni poznaj wpływ zmian korzystając z funkcji cofania i ponownego zastosowania całych zestawów działań, łącznie z widokami, danymi i zmianami opcji.

Budget planning

Planowanie budżetu pozwala porównać aktualny postęp do wartości bazowych, które ustalono na początku projektu. Dowiedz się więcej o analizach uzyskanych wartości earned value analysis.

Manage non-working time

Zarządzaj czasem wolnym od pracy. Dodaj urlopy, święta, zwolnienia lekarskie oraz pozostałe zdarzenia wolne od pracy do harmonogramu projektu. Dowiedz się więcej o dodawaniu dni wolnych do projektu adding holidays and vacation days to your project.

Gantt chart, calendar, and task sheet views

Wykres Gantta, kalendarz i widoki arkuszy zadań. Tworzenie żywych, kolorowych wykresów Gantta i konfigurowalne style wykresu Gantta.

Network diagram view

Widoki diagramów sieciowych. Widoki zadań w oknach sieciowych, łącza i węzły. Dowiedz się więcej na temat tworzenia diagramów sieciowych creating a network diagram.

Deadlines

Terminy ostateczne. Oznaczanie głównych celi projektu przy użyciu kamieni milowych. Dowiedz się więcej o dodawaniu kamieni milowych adding milestones.

Formulas and graphical indicators

Formuły i wskaźniki graficzne. Dodaj obraz/wskaźnik do kolumny aby oznaczyć postęp harmonogramu. Dowiedz się więcej o dodawaniu wskaźników adding indicators.

Group and sort Project data

Grupowanie i sortowanie danych projektu. Zastosuj zbiorowe grupowanie wierszy w planie projektu. Dowiedz się więcej o grupowaniu zadań lub zasobów grouping tasks or resources.

Filtering

Filtrowanie. Możliwość filtrowania planów projektu przez dowolną wartość w planie. Dowiedz się więcej na temat tworzenia filtru niestandardowego creating a custom filter.

Auto-complete

Auto uzupełnianie. Uzyskaj propozycje dla zadania lub nazwy zasobów podczas wprowadzania danych.

Add columns

Dodawanie kolumn. Dodaj kolumnę do widoku. Dowiedz się więcej o tym, jak ukryć i odkryć kolumnę how to hide and unhide a column.

Text wrap

Zawijanie tekstu. Zawijanie nazwy zadania lub zasobu przepływające do kolejnej linii tekstu. Dowiedz się więcej o zawijaniu tekstu przez zmianę wysokości wiersza wrapping text by changing row height.

Change highlighting

Zaznaczanie, wyróżnianie, podświetlanie. Zaznaczona ścieżka zadań pokaże w jaki sposób podzadania łączą się z innymi. Dowiedz się, jak zadania łączą się z innymi zadaniami highlighting how tasks link to other tasks.

Baseline rollup

Dane bazowe można zwinąć lub mogą być podsumowane w wierszu podsumowania. Dowiedz się więcej na temat ustawiania i zapisywania planu bazowego setting and saving a baseline.

Master projects on SharePoint

Projekty wzorcowe w SharePoint. Projekty główne mogą być dodawane do witryn SharePoint.

Cross-project Critical Path

Tworzenie, edycja i usuwanie relacji zależności z zadaniami w innym projekcie.

Calendar date extended to 2149

Kalendarz rozszerzony do 2149 roku. Zadania projektu mogą teraz korzystać z kalendarza który został rozszerzony do 2149 roku.

Work, generic, and material resources

Zasoby uniwersalne, robocze i materiałowe. Dodawanie zasobów do projektu, w tym zasobów pracy takich jak ludzie, ogólnych zasobów jak np. cieśle oraz zasobów materiałowych jak np. paliwo, cement, stal. Dowiedz się więcej na temat dodawania osób do projektu adding people to your project.

Cost resources

Koszty zasobów. Zarządzanie kosztami projektu.

Team resources

Zasoby zespołowe. Dodawanie zasobów do projektu, w tym zasobów pracy takich jak ludzie, ogólnych zasobów jak np. cieśle oraz zasobów materiałowych jak np. paliwo, cement, stal. Dowiedz się więcej na temat dodawania osób do projektu adding people to your project.

Team Planner

Planowanie zespołowe. Użyj widoku, który pokazuje ludzi i przypisane im zadania.

Resource sheet and usage views

Arkusze zasobów i widoki wykorzystania. Stwórz wyraziste, kolorowe wykresy Gantta i konfigurowalne style wykresu.

Resource leveling

Bilansowanie zasobów. Rozłóż pracę w projekcie przy użyciu bilansowania zasobów. Dowiedz się więcej o poziomach przyporządkowania zasobów level resource assignments.

Resource substitution

Zastępowanie zasobów. Zastępowanie ogólnych zasoby jak np. stolarze rzeczywistymi ludźmi. Dowiedz się więcej na temat dodawania osób do projektu adding people to your project.

Timeline View

Widok osi czasu. Budowa i dostosowanie widoku osi czasu aby wizualizować szczegóły harmonogramu i informować zainteresowane strony projektu.

Reports

Raporty. Z Project 2013 można tworzyć profesjonalne raporty króre będą wyraźne i kolorowe, bez konieczności eksportowania danych do innego programu. Dodawanie zdjęć, wykresów, animacji, łącz i innych opcji — wszystko co jest potrzebne, aby jasno i efektywnie informować stan projektu zainteresowanym stronom i członkom zespołu. Dowiedz się więcej na temat tworzenia raportu projektu creating a project report.

Compare project versions

Porównanie wersji projektu. Porównywanie dwóch wersji projektu, dzięki którym tworzony jest raport pokazujący zmiany, takie jak np. dodanie nowych zadań.

Task inspector

Inspekcja zadań. Zobacz czynniki, które mają wpływ na harmonogram wykonywania zadań, takie jak na przykład zmiany terminu rozpoczęcia lub komunikaty o błędach.

Update progress

Aktualizacja postępu. Aktualizacja postępu zadań pokazuje procentowy status kompletności projektu.

Task Path Analysis

Analiza ścieżki zadań. W Project 2013 istnieje możliwość śledzenia, jak jedno zadanie łączy się z innymi, podkreślając jego ścieżki w trakcie realizacji projektu. Dowiedz się więcej o zaznaczaniu w jaki sposób zadania łączą się do innych highlighting how tasks link to other tasks.

PDF and XPS output

Zapis do PDF i XPS. Zapisz pliku projektu do formatu PDF lub XPS. Dowiedz się więcej o zapisywaniu pliku projektu jako PDF saving a project file as PDF.

Presence with Lync

Obecność z Lync. Za pomocą rozmów i wiadomości błyskawicznych Lync można komunikować się z członkami zespołu. Dowiedz się więcej o komunikacji tekstowej w Project IM chat in Project.

Create a Project site

Tworzenie witryny projektu. Jeśli używasz systemu Project Web App, możesz udostępnić projekt innym, tworząc nową stronę projektu w SharePoint lub synchronizując z istniejącą witryną. Strona będzie udostępniać zadania projektu na liście zadań programu SharePoint. Dowiedz się więcej o synchronizację z SharePoint syncing with SharePoint.

Task List Sync to SharePoint

Lista zadań synchronizowana z SharePoint. Po pierwszym sparowaniu projektu z listą zadań programu SharePoint, zmiany w projekcie mogą się automatycznie synchronizować w witrynie. Poprzednie relacje między zadaniami, kamieniami milowymi i mapowanymi polami (w tym uwagi) utrzymywane są w trakcie synchronizacji. Członkowie zespołu nie muszą mieć zainstalowanego Project Professional 2013 aby posiadać dostęp do swoich zadań. Dowiedz się więcej o synchronizacji z listą zadań programu SharePoint syncing with a SharePoint tasks list.

Publish Projects to Project Server or Project Online

Publikowanie projektów do programu Project Server lub Project Online. Możesz publikować projekty przy użyciu programu Project Web App. Dowiedz się więcej o zapisywaniu i publikowaniu projektów w Project Web App saving and publishing a project to Project Web App.

Save a Project MPP file to SharePoint

Zapisywanie plików MPP programu Project do SharePoint. Możliwość zapisu pliku Project w bibliotece dokumentów programu SharePoint, aby podzielić się nim z tymi członkami zespołu, którzy nie mają dostępu do systemu Project Server. Dowiedz się więcej o synchronizacji z listą zadań SharePoint syncing with a SharePoint tasks list.

Click-to-Run

Click-to-Run to szybka instalacja najbardziej aktualnej wersji desktopowej aplikacji Project Pro for Office 365 przez Internet, sieci wewnętrzne lub lokalny systemów plików. Dowiedz się więcej o Click-to-Run Click-to-Run.

Project On Demand

Projekt na żądanie. Kiedy jesteś poza firmą, np. w podróży, Microsoft Office 365 może w trybie natychmiastowym przesyłać najbardziej aktualną wersję aplikacji Project do różnych komputerów — bez potrzeby instalacji pełnego pakietu. Aplikacja jest strumieniowana do urządzenia użytkownika.

Office Store

Sklep Microsoft Office. Jeśli potrzebne są dodatkowe aplikacje dla platformy Project, można je znaleźć w sklepie Microsoft Office Store. Dowiedz się więcej na temat programów dla Project 2013 Apps for Project 2013.

Źródło: tłumaczenie własne http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj819260.aspx


Project Project Online

Szybko rozpocznij pracę z elastycznym rozwiązaniem online do zarządzania portfelem projektów (Project Portfolio Management) i codziennej pracy w ramach Office 365.

Project Online z Project Pro dla Office 365
Szybko rozpocznij pracę z elastycznym rozwiązaniem online do zarządzania portfelem projektów (Project Portfolio Management) i codziennej pracy w ramach Office 365. Zawiera pełną wersję desktopową aplikacji Project Professional.
Project Server 2013 & Project Professional 2013

Elastyczne rozwiązaniem do zarządzania portfelem projektów (Project Portfolio Management) i codziennej pracy.
Więcej informacji: BEZPŁATNA wersja próbna Project Pro dla usługi Office 365 KUP Project Online i Project Pro for Office 365 Zapytaj ekspertów
Elastyczne rozwiązanie online
Łatwe rozpoczęcie pracy z usługą Project bez konieczności ponoszenia kosztów infrastruktury serwerowej. Możesz wybrać z kilku elastycznych planów online i natychmiastowo zarządzać projektami i pracą.
 
Uproszczone IT
Zarządzaj zespołami i działaj szybko z najnowszą technologią i standardami branżowymi Project Management Office niezależnie od Twojej wewnętrznej infrastruktury informatycznej.
 
Szybkie działanie
Skoncentruj się na tym, co najważniejsze - łatwo analizując codzienną pracę, zadania projektu, istotne szczegóły i terminy.
Podejmij działania z dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu
Rozszerz zarządzanie portfelem projektów i zarządzaj pracą na komputerach, tabletach i smartfonach.
Efektywnie zarządzaj zasobami
Rozszerz alokację zasobów i podejmowanie decyzji dzięki wiedzy, nawet zarządzając codzienną pracą lub projektami natychmiastowymi dzięki listom zadań SharePoint.
Wzmocnienie współpracy
Skorzystaj z nowych możliwości społecznościowych w celu ułatwienia dyskusji, dzielenia się informacjami i umiejętnościami twojego zespołu w zadaniach.
Efektywna komunikacja
Poprawa komunikacji zespołu dzięki integracji z Lync, SharePoint i Exchange.
Podejmuj decyzje oparte na danych
Posiadaj wgląd w informacje i podejmuj lepsze decyzje z kokpitów danych oraz samoobsługowych raportów w programie Excel.
Działaj i wprowadzaj innowacje z aplikacjami SharePoint
Rozszerzanie i dostosowanie projektów o aplikacje spełniające potrzeby biznesowych.
Zawiera wszystkie funkcje z Project Pro for Office 365 lub Project Professional 2013   •*

*Project Professional 2013 sprzedawany jest oddzielnie

Copyrights © eOpen 2013, Wszelkie prawa zastrzeżone, Znaki towarowe, Kontakt eOpen